joomla 1.6

You are here: Home Up tim khu vườn

Up tim khu vườn tình yêu

DỊCH VỤ UP TIM KHU VƯỜN AUDITION

- Đặc Biệt: + 100k tim = 170k ATM hoặc 200vcoin (áp dụng khu vườn mở rộng 3)

  + Trên 100k tim = 150k ATM hoặc 180vcoin

- Vườn cơ bản: 35vcoin/10k tim
- Vườn mở rộng 1: 30vcoin/10k tim
- Vườn mở rộng 2: 25vcoin/10k tim
- Vườn mở rộng 3: 20vcoin/10k tim

- Hướng Dẩn Giao dịch: http://shopnickvtc.com/huong-dan-giao-dich

- Khách úp tim vui lòng không để nhiều vcoin trong acc
- Tim sạch 100%
-  Khách thuê UP vui lòng nhắn tin qua SĐT theo cú pháp: Tài khoản + pass1 + pass kênh + sever + Tên FB và số tim thuê up

- Liên hệ với tôi khi bạn cần:

+ Hotline: 096.1617.369

+ Facebook: Nguyễn Trần Sang